Polityka prywatności

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.sklep.kruszyn.pl są przetwarzane wyłacznie dla jego potrzeb. Nie bedą one udostępnione innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) informacje są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupowaznione. Składając zamówienie klient świadomie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.